2014. július 13., vasárnap

Hidasnémeti

Hidasnémeti jelenleg 1134 lakosú község a mai Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a Gönci járásban, Miskolctól kb. 60 kilométerre északkeletre. A település lakosságának 98%-a magyar, 2%-a cigány nemzetiségűnek vallja magát. 1910-ben még a Kassai járáshoz tartozott, s 719 magyar lakosa volt.

Német(i), illeti Alnémeti néven Árpád-kori település, mely a környék többi településéhez hasonlóan, a honfoglalás után az Aba nemzetségé volt. Nevét az oklevelek 1219-ben Olnemet néven a Váradi Regestrum említette először. A település a 12. században jött létre, kilenc másik faluval együtt német telepesek alapították. A 13. században a Hernád mentén három Németi falu: Al-, Fel- és Középnémet nevű telepes falu létezett, melyek közé Alnémeti (Hidasnémeti) is tartozott. Egyike volt annak a 10 királynéi német telepesfalunak amelyeket a vizsolyi ispánság fogott össze. A három Németi nevű települést még a király adta Menne dajkának, a szász István fia Mihály feleségének, aki IV. Lászlót és testvérét Máriát szoptatta. 1299-ben Mihály ispán és fia István, valamint György budai polgár a három Németi falun megosztozott; Fel- és Középnémeti keleti fele Mihályéké, nyugati fele Györgyé lett. Alnémetit pedig az új telepesek jövetele miatt közösen használták.

A 16. századig Alnémeti néven szerepel, ekkortól kezdik Hidasnémeti néven említeni, utalva a Hernád folyón átívelő hídra, ami fontos vámszedő hely volt. Ebből a faluból származik a Ferdinandy család (Ferdinandy György 21. századi író, Ferdinandy Gyula és Ferdinandy Gejza).
Dr. Sándor Csaba gyűjteménye három kastély, pontosabban kúria emlékét őrzi, ezeknek egyike a Ferdinándy család kúriája.

(A magyar nyelvű Wikipedia szócikke alapján.)

Hejce

Hejce község (1910-ben kisközség) a mai Borsod-Abaúj-Zemplén megye Gönci járásában, Miskolctól 60 kilométerre északkeletre található, a Zemplén nyugati lábánál. Mindössze 235 lakosa van, míg 1910-ben még több mint 700 volt. A 2001-es népszámlálás adatai szerint a településnek csak magyar lakossága van.
Hejce egyik legkorábbi településünk, már 1009-ből van róla adat, ekkor I. István az általa alapított egri püspökségnek adományozta. A 15. században husziták telepedtek meg a falu keleti részén, melyet utánuk ma is Csehországnak neveznek a helyiek. Ebben az időben Hejce már mezőváros.

A 18. században Eszterházy Károly gróf, egri püspök copf stílusú kastélyt építtetett a faluban. A kastélyban 1950-52-ig katolikus papnevelő intézet, szeminárium működött, majd szociális intézmény lett belőle. 1991-ben megalakult a Hejcei Nemzetközi Alkotótábor.A közelben 2006. január 19-én történt repülőgép-szerencsétlenség 42 halottjának emlékét a szerencsétlenség helyszínén emlékhely őrzi.

A 2001-es népszámlálás adatai szerint a településnek csak magyar lakossága van.

Gönc

Gönc kisváros a mai Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Miskolctól 65 kilométerre északkeletre. 1910-ben, majd 2013 óta újra a Gönci járás székhelye. 1910-ben 2819 lakosa volt, 2013-ban 2164 lakosa volt; lakosságának 94%-a magyar, 6%-a cigány nemzetiségűnek vallotta magát.

Gönc német telepes falu, a Hernád mentén, Újvár alatt letelepített királynéi német telepesfalvak egyike, nevét 1219-ben említette először oklevél Bücij (Guncy) néven. A tatárjárás után a királynéi német telepes falvakat a vizsolyi ispánság fogta össze, külön ispánnal az élükön. IV. (Kun) László uralkodása alatt, az 1280-as években az Aba nemzetség hatalmába került, akik a Gönctől délkeletre emelkedő hegyen felépítették Gönc várát, melynek romjait az Aba-nemzetségbeli Amadéról még ma is Amadé-várnak neveznek. Aba Amadé itt rendezte be udvartartását és innen intézte országos ügyeit; innen kormányozta az uralma alá tartozó vármegyéket is.

Vencel király uralkodása alatt az ifjú Károly Róbert király egy ideig Amadé nádornál, a várban tartózkodott. 1304 körül a Vencel híveiül szegődött szepesi szászok és kassai polgárok megostromolták Gönc várát, de sikertelenül. Az ostromlókat megverték és Vencel zászlaját elvették. A zászlót a gönci várnagy: Apród István elküldte a királynak Oroszországba, aki ekkor első felesége elhozatala miatt járt ott. 1311-ben Amadé nádor halála, majd 1312-ben a király ellen fordult Amadé fiak rozgonyi csatában elszenvedett veresége után a várat Károly Róbert király Drugeth Fülöppel megostromoltatta és bevetette. Ettől kezdve a Drugetheké lett.
Gönc városának gazdasági életét már ez időben is a jelentős szőlőtermelés jellemezte, s az 1327-ből fennmaradt oklevelek szerint pénteki napokon hetivásárt is tartottak.

Egyházának kegyura a királyné volt, s ki volt véve az egri püspök joghatósága alól. Az 1332. évi pápai tizedjegyzék szerint ez évben plébánosa, illetőleg káplánja 2 M. (2000 garas?) és fél fertó (nyolcad tallér, esetleg dukát?), 1333-ban 2 és fél M. pápai tizedet fizetett, ezen összeg nagyságát tekintve Göncnél mezővárosszintre mutat. A huszita mozgalom idején a husziták kezére került. A főként német lakosságú település a török hódoltság idején vált újra magyar többségűvé.
1570 és 1647 között Abaúj vármegye székhelye volt. A reformáció idején fontos szerepet töltött be a kultúrában; Károlyi Gáspár  itt fordította magyarra a Bibliát  (lásd: Károlyi-biblia). 1687-ben egy időre Göncön telepedett meg a Sárospatakról elűzött református főiskola is.

A város rendkívül fontos szerepet töltött be a tokaj-hegyaljai borok kereskedelemében, amit mi sem bizonyít jobban, mintsem a 136,6 literes ún. gönci hordó mértékegységgé vált. A részben mezőgazdasággal foglalkozó településre nehéz idők köszöntöttek a 19. század végén természeti csapások miatt, a trianoni békeszerződés után pedig amiatt, hogy az ország szélére került, elveszítve kereskedelmi jelentőségét.
1979–81 között itt működött a Szathmáry István alapította alkotótábor. 2001-ben visszakapta városi rangját. A 2013. január elsejétől életbe lépő közigazgatási beosztás a Gönci járás székhelyének jelölte ki.
Gönc látnivalói a Huszita-ház, a Pálffy-kastély, Károlyi Gáspár szobra a református templom kertjében, a régi zsidó temető és a Károlyi Gáspár Múzeum és Bibliakiállítás a református templom mellett. Környékén vannak a gönci pálos kolostor, valamint az Amadé-vár romjai.
Az egykori Pálffy-kastély Gönc városában, a Kossuth utcában áll, a városháza épülete mellett.
A kastély 1780-ban épült copf stílusban. Később nagymértékben átalakították eklektikus stílusban. Az épület összetett alaprajzú, földszintes. A főhomlokzatára atimpanonos bejárat a leginkább meghatározó. Az épület műemléki védettséget élvez. Jelenleg gyermekotthonként működik, jó állapotban van, nem látogatható. 


(A magyar nyelvű Wikipedia cikke alapján.)